งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 2560

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ “งานเลี้ยงเกษียนอายุราชการคุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์” ๑.นายธำรง  จันทร์สุขเจริญจินดา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒.นายพีระพงษ์  เพชรงาม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศานาและวัฒนธรรม  ๓.นางกุลนันท์  รวมทรัพย์ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ๔.นางอุษา  เริ่มเสริมสุข กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  ๕.นางสุวรรณา  โฆสิตาภา กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Read more

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโชติทายการาม

วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณะคุณครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโชติทายการาม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี    วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

Read more

ทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอมรญาติสมาคม

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารและคณะคุณครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอมรญาติสมาคม ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เวลา ๑๓.๐๙ น. รวมยอดกฐินทั้งหมดของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จำนวน ๔๗,๒๒๙ บาท และรวมยอดกฐินทั้งหมดจากหน่วยงานต่าง

Read more

กตัญญุตา กตเวทิตาอาลัย

         วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ “กตัญญุตา กตเวทิตาอาลัย” แสดงกตเวทิตาจิตของนักเรียนแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้  ๑.นายธำรง  จันทร์สุขเจริญจินดา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒.นายพีระพงษ์  เพชรงาม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  ๓.นางกุลนันท์

Read more

เข้าแสดงความยินดี กับ พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก ในชั้นยศ พลเอก ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการทหารบก

วันนี้ เมื่อเวลา 14.30 น.  พล.ท.สันต์ จิตรประสงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ นำคณะกรรมการสมาคม  และผู้บริหารโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เข้าแสดงความยินดี กับ พล.ท.ณัฐพล  นาคพาณิชย์  ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง เสนาธิการทหารบก ในชั้นยศ พลเอก   ณ

Read more

การอบรมให้ความรู้ นักเรียนกลุ่มเสียงและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการนวดกดจุดสะท้อนเท้าช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 มีการจัดการอบรมให้ความรู้ นักเรียนกลุ่มเสียงและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการนวดกดจุดสะท้อนเท้าช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเลิกบุหรี่การทำลูกอมจากหญ้าดอกขาว ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการลดการสูบบุหรี่ โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลราชบุรี และนักเรียนเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 75 คน ทีมวิทยากรได้จัดการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำให้ได้รับความรู้และโทษ พิษภัยของยาสูบว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งการจะเลิกจากยาสูบได้นั้นก็มีหลายวิธีซึ่งทางทีมวิทยากรได้สอนการนวดกดจุดสะท้อนเท้าและการทำลูกอมจากหญ้าดอกขาว ในการเลิกสูบบุหรี่ นักเรียนแกนนำได้รับความรู้การนวเกดจุดสะท้อนเท้าและการทำลูกอมแล้ว นักเรียนก็ได้ฝึกการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ให้ความสนใจและตั้งใจฝึกปฏิบัติในการนวดกดจุดสะท้อนเท้าเป็นอย่างดี และนักเรียนได้ลองฝึกการทำลูกอมจากหญ้าดอกขาว ชาจากหญ้าดอกขาว หลังจากการลองทำแล้วนักเรียนก็ได้ลองชิมชา

Read more

พิธีลงนามในสัญญา จะซื้อขายที่ดิน ที่จะสนอโครงการสร้างสนามกีฬาของโรงเรียนและอำเภอดำเนินสะดวก

เมื่อเวลา 15.30 น. ของวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560  สมาคมศิษย์เก่าสายธรรมจันทร์ ร่วมกับ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญา จะซื้อขายที่ดิน  ที่จะสนอโครงการสร้างสนามกีฬาของโรงเรียนและอำเภอดำเนินสะดวก  โดยมีผู้บริหารองค์กรเครือข่ายของโรงเรียนฯ   ทั้ง 5  องค์กรหลักประกอบด้วย   นายศิรสิทธิ์

Read more

28-08-2560 โครงการ ลอริเอะ SIS ACT พร้อมเรียน พร้อมเล่น โดดเด่นอย่างมั่นใจ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นักเรียนหญิงระดับชั้น ม.1 -2 จำนวน  338 คน เข้าร่วมโครงการ ลอริเอะ SIS ACT พร้อมเรียน พร้อมเล่น โดดเด่นอย่างมั่นใจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน สรีระของร่างกาย

Read more