โครงการพี่พาน้องสู่ดาว ครั้งที่ 3

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 งานแนะแนวโรงเรียนสายธรรมจันทร์ได้จัดโครงการ “พี่พาน้องสู่ดาว” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวรากุล  หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ มีศิษย์เก่าที่จบการศึกษาและได้ไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มาแนะแนวทางการเลือกคณะและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ให้น้องๆ ได้เตรียมตัวตั้งแต่ยังอยู่ ม.ปลาย

ค่ายกิจกรรม “พี่นำน้องสู่ดาว ครั้งที่3” ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะนำแนวในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แบ่งปันประสบการณ์ในการเตรียมตัวเป็นว่าที่นิสิต การสอบแข่งขัน และตีแผ่ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีคุณครูณรรชกร เอี่ยมขำ เป็นหัวหน้าในการจัดค่ายและได้รุ่นพี่จากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนสายธรรมจันทร์ มาช่วยดำเนินงานกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ในการจัดกิจกรรม เริ่มด้วยฐานละลายพฤติกรรม จากนั้นก็ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อเข้าสู่ฐานต่างๆ มีทั้งหมด 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานศิลปากร เกษตรศาสตร์  ฐานธรรมศาสตร์รังสิต ฐานมหิดล ฐานพระนครเหนือ ฐานพยาบาล ตำรวจและทหาร และฐานราชภัฏ รุ่นพี่ได้ให้ความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดแบ่งเวลา การอ่านหนังสือทบทวนความรู้ การเลือกเส้นทางที่จะศึกษาต่อ เพื่ออนาคตที่ดี

ติดตามภาพบรรยากาศ ได้ที่ คลังภาพ SCT