ตารางสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560..
ประกาศเมื่อ:12-09-2017 00:42:03 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน155ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์..
ประกาศเมื่อ:06-09-2017 19:43:53 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน39ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานขับรถ..
ประกาศเมื่อ:10-08-2017 11:10:20 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน32ครั้ง
ส่งรายงานผลประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว-ปลอดยาเสพติดและอบายมุข-ปีการศึกษา-๒๕๕๙..
ประกาศเมื่อ:02-08-2017 15:19:52 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน33ครั้ง
คำสั่งครูดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายอาสาพัฒนาประชาธิปไตย..
ประกาศเมื่อ:02-08-2017 15:19:22 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน18ครั้ง
ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตามประก..
ประกาศเมื่อ:02-08-2017 11:36:45 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน45ครั้ง
เอกสารแนบท้าย ฉบับที่ 1 เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2560 สอบราคาซื้อโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์..
ประกาศเมื่อ:20-07-2017 16:02:24 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน86ครั้ง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป และกลุ่มบริหารกิจการพิเศษ..
ประกาศเมื่อ:20-07-2017 14:41:44 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน70ครั้ง