ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน 324ล/55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์..
ประกาศเมื่อ:08-01-2018 13:04:13 เขียนโดย : พัสกร คงกินเก อ่าน20ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดกระเบื้องลอนคู่..
ประกาศเมื่อ:14-12-2017 14:59:14 เขียนโดย : พัสกร คงกินเก อ่าน34ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..
ประกาศเมื่อ:14-12-2017 11:01:25 เขียนโดย : พัสกร คงกินเก อ่าน13ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดกระเบื้องรอนคู่..
ประกาศเมื่อ:31-10-2017 20:43:05 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน49ครั้ง
ผลสอบครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์..
ประกาศเมื่อ:20-10-2017 19:41:57 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน520ครั้ง
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบครูคณิตศาสตร์..
ประกาศเมื่อ:18-10-2017 12:42:11 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน78ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบครูอัตราจ้าง สอนวิชาคณิตศาสตร์ เงินเดือน 1 หมื่นบาท..
ประกาศเมื่อ:11-10-2017 08:42:52 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน136ครั้ง
ตารางสอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560..
ประกาศเมื่อ:12-09-2017 00:42:03 เขียนโดย : กฤษณะ แก่นไร่ อ่าน575ครั้ง